Máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie?

Stala sa vám nehoda v zahraničí? Neviete, ako postupovať? Máte uzavreté povinné zmluvné poistenie?

Viete, čo platí od júna 2010 podľa Zákona č.144/2010 Z.z pre vodičov, ktorí majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie? Prinášame vám zopár užitočných rád ako postupovať.

Čo v prípade nehody v zahraničí?

V prvom rade je potrebné poskytnúť prvú pomoc osobám, ktoré sa pri nehode zranili. Neprivolanie záchrannej služby, neposkytnutie prvej pomoci zranenému a útek z miesta nehody môžu byť predmetom trestného konania.

Privolajte políciu v prípade ak:

  • došlo k zraneniu niektorého z účastníkov nehody
  • vznikla veľká škoda na majetku
  • ak išlo o jazdu pod vplyvom alkoholu

Ak nie je nutné privolať k nehode políciu, dohodnite sa s druhým účastníkom nehody na zavinení. Nezabudnite vyplniť tlačivo Správa o nehode alebo Európsky záznam o nehode. Toto tlačivo zaviedol Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Ak máte uzavreté povinné zmluvné poistenie, nezabúdajte toto tlačivo nosiť vo svojom vozidle. Nová právna úprava totiž ukladá účastníkom "škodovej udalosti" povinnosť vyplniť a podpísať spomínané tlačivo.

Povinné zmluvné poistenie a správa o nehode

Pokiaľ ide o toto tlačivo, pri nehode nie je dôležité, ktorý z účastníkov ho vyplní, ani to, od ktorej poisťovne ponúkajúcej povinné zmluvné poistenie toto tlačivo je.

  • V prípade, že sú svedkovia nehody, odporúčame uviesť ich mená a adresy. Tlačivo nezabudnite obaja podpísať.
  • Je vhodné, ak nehodu zdokumentujete aj prostredníctvom fotografií.
  • Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať poisťovni, v ktorej bolo povinné zmluvné poistenie uzavreté.

Pokiaľ dôjde k nehode v zahraničí, môžete sa stretnúť s týmto tlačivom aj v inom jazyku. To však nie je problém, pretože tlačivá sú v podstate rovnaké. Jeho obsah si môžete preložiť podľa svojho tlačiva.

Povinné zmluvné poistenie a likvidační zástupcovia

Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ bolo aj u nás zavedené vymenúvanie likvidačných zástupcov. Cieľom je zvýšiť ochranu osôb, ktoré boli poškodené na území EÚ. Ak je občan niektorého členského štátu EÚ poškodený prevádzkou motorového vozidla iného členského štátu, má právo na náhradu škody voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou. Ten udalosť prešetrí a odškodní poškodeného.

2010 - 2019 © povinné-zmluvné-poistenie.eu